Linkler

v.beta.01.01./017

#acil_pic

"İşçilerimizi kaderleriyle baş başa bırakmayacağız."

English

#Duyurular

Duyurular

Acımız sonsuz

Devamı…

e-Yayınlarımız…

Vakif Tanitim Katologu 2016.pdf

Tarihçe

Amaçlarımız…

Vakıf mikrocerrahi ve rekonstrüktif cerrahi konusunda ameliyat ve bakım gerektiren hastalara gerekli tedaviyi sağlar. Bu hastalardan maddi durumu tedavi ücretlerini karşılamaya yeterli olmayanlara durumlarıyla orantılı olarak ücretsiz tedavi sağlanır. Bu gibi hastalara yapılacak yardım şekli, tutarı vs. Yönetim Kurulunun düzenleyeceği bir

Devamı…

Vakıf Hastanemiz

Rahmetli Turgut Işık ve Sayın Halit Narin’in önderliğindeki Vakıf Heyeti, zamanın Cumhurbaşkanı Rahmetli Turgut Özal’a, Trafik ve iş kazaları nedeniyle uzuv ve organları kopan kişilerin mikrocerrahi yöntemler ile ameliyat edilerek kopmuş organlarına tekrar canlılık ve fonksiyon kazandırılabildiğini ve bu kişilerin yaşamlarına sağlıklı ve üretken olarak devam edebildiklerini; Ancak Bu tür cerrahi girişimlerin…

Devamı…

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı

Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Ofis Bulvar

D Blok Kat:10 Ofis:69 Sarıyer-İstanbul - Tel: 0212 345 05 43/44 - Faks: 0212 345 05 45

Ana Sayfa

Dr. Ayan Gülgönen 1978 yılında Türkiye’de ilk olarak başlatmış olduğu Rekonstrüktif Mikrocerrahi uygulamalara, 1979 yılında İstanbul Pastör Fransız Hastanesi’nde Dr. Oya Bayrı ve Dr. Türker Özkan ile birlikte oluşturduğu ilk çekirdek cerrahi ekip ile birlikte, 24 saat acil hizmet verebilen ilk özel branş merkezini kurdu.


Bu merkez, sadece…

Devamı…

Vakfımız, Acil Mikrocerrahi uygulamaları gerektiren hastalarımızın en üst düzeyde tıbbi hizmet alabilmeleri için, Rekonstrüktif Mikrocerrahi alanında Türkiye’de gerçekleştirilebilecek tüm bilimsel araştırmalara, eğitim ve uygulama çalışmalarına katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

TİSK Mikrocerrahi Vakfı, işverenlerin, çalışanları ile birlikte oluşturduğu aile yapısının bir ürünü; işletmelerde sarf edilen emeğin ve alın terinin ortaya çıkardığı bir Sivil Toplum Kuruluşu'dur

TİSK çatısı altında yer alan işverenler ve işveren temsilcileri olarak, tüm vatandaşlarımız gibi biz de ülkemizde görülen iş kazalarının sıfıra inmesini diliyoruz. Bu sebeple de işverenler olarak bu kazaların yaşanmaması adına tüm önlemleri alalım istiyoruz.

Ancak işyerlerinde alınan önlemlerle yetinmemek gerekiyor. Olası kazaları da göz önünde bulunduruyor, bir adım sonrasını düşünmeye çalışıyoruz.

Hiç istemesek de yaşanan, uzuv kopması ile sonuçlanan iş kazalarında, çalışanlarımızın modern tıbbın ve mikrocerrahi alanının sunduğu tüm imkanlardan en iyi şekilde faydalanabilmeleri için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Uzuv kaybı ile sonuçlanan durumlarda ise çalışanlarımıza gerekli rehabilitasyon hizmetlerini sağlamak, onları yeniden çalışma hayatına kazandırabilmeyi amaçlıyoruz. Bu ülkenin güçlenmesi için çalışanlarımızın eline, koluna, alın terine ihtiyacımız olduğunu hiç bir zaman unutmuyoruz.

Aynı şekilde yangın felaketine maruz kalarak yaralanan çalışanlarımız için de, tedavi olabilecekleri modern yanık merkezlerinin sayılarını ve imkanlarını arttırabilmek amacıyla projeler ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Kaza sonucu desteğe ihtiyaç duyan çalışanlarımıza geçim desteği sağlamak, onları ve yakınlarını kimseye muhtaç bırakmamak; hayatını kaybeden çalışanlarımızın çocuklarına eğitim yardımı yapabilmek, onların ailesi olabilmek ve her daim yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek adına çalışmalar yürütüyoruz.

Türkiye’de 1981 yılından itibaren 24 saat aralıksız çalışan bir mikrocerrahi merkezinin İstanbul Pastör Hastanesi’nde kurulması ile birlikte daha önce yapılması olanaksız birçok ameliyat yapılmaya başlandı. Gerçekleştirilen  mikrocerrahi ameliyatları kalitatif ve kantitatif olarak kısa sürede dünyadaki gelişmiş merkezler düzeyine ulaştı.

Bu gelişmeden kısa bir süre sonra, 12 Temmuz 1985 tarihinde, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na üye sendikalarımız ve iş dünyamızın önde gelen şirketleri tarafından TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı kuruldu. Vakfın amaçları, tıbbın en ileri teknolojilerine dayalı bu alanda cerrahların eğitim almalarını sağlamak, bilimsel araştırmaları desteklemek, geliştirmek ve yeni merkezler kurulmasını sağlamak olarak belirlendi.

Vakfımızın kuruluşunun 30. yılında da ilk günkü azim, gayret ve dinamizmle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İş kazalarının hala ciddi problem olduğu ülkemizde hastaların hizmete ulaşmasında, hizmetin ekonomizasyonunda, sakatlıklara bağlı insani ve ekonomik kayıplarda, verilerin toplanmasında ciddi sorunlar bulunduğunu görüyoruz. İş kazalarını ortadan kaldırmak, kazazede çalışanlara destek vermek konusunda ülke olarak bulunduğumuz noktadan da açıkçası mutlu değiliz. Yaşanan acı olaylar hafızalarımızda her daim tazeliğini koruyor. Bu olanlara seyirci kalmamak adına dünya genelinde alınan ve alınmakta olan her tedbiri yakinen takip ediyoruz.

Bu bağlamda, işyerlerimizde alınmakta olan koruyucu önlemleri geliştirebilmek için, çalışanlarımızla birlikte işverenlerimize de bu konularda eğitici ve bilgilendirici toplantılar düzenleyerek, duyarlılığımızı en üst seviyeye taşımaya çalışacağız.

Rekonstrüktif mikrocerrahi alanında uzmanlaşmış doktor, hemşire ve sağlık personeli sayısını daha yukarılara taşıyabilmek için mevcut desteğimizi artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca iş kazalarının ve uzuv kopmalarının telafi ve tedavisine odaklı hizmet veren hastanelerimize de Türkiye genelinde destek sağlamak kararındayız.

Vakıf olarak, bu konudaki eksikliklerin giderilmesine katkıda bulunmayı çok önemsiyor; mevcut sağlık sorunlarının hafifletilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda bizlere katılmak, öneride bulunmak isteyen tüm işçi, işveren ve sivil toplum kuruluşlarına şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle,


Necmettin ÖZTEMİR

Başkan

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı

Yönetim Kurulu adına…