top of page
MICROCERRAHI VAKFI_0010.jpg

Başkanın
Mesajı

F. Fethi Hinginar
Yönetim Kurulu Başkanı

TİSK Mikrocerrahi Vakfı; Türkiye’de, iş sağlığı ve iş güvenliği kültürünü işletmelerimizde yerleştirmek ve çalışanlarımızı iş kazalarına karşı bilinçlendirmek üzere eğitmek, çalışanlarımızın karşılaşabileceği iş kazalarını önlemek, iş kazalarında meydana gelen yaralanmalarda çalışanlarımızı en hızlı ve en iyi şekilde sağlıklarına kavuşturmak amacı ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Bunlara ilaveten iş kazalarında meydana gelebilecek yaralanmalar ve tedavilerde, özellikle mikrocerrahi alanında yetkin doktor ve tıp personeli yetiştirilmesi için gerekli destekleri vermekte, Devlet hastaneleri ve Üniversite hastanelerimize bu konular için gerekli tıbbi cihaz ve ekipmanları sağlamaktadır.

Vakfımızın imkanları tüzüğümüzde de belirlenen amaçlar doğrultusunda Türk çalışma hayatına katkı vermek üzere kullanılmaya devam edecektir.

Ülkemizin gelişmesi, çalışma hayatımızın en sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için Vakfımızı kuran, kurulmasına ve bugünlere gelmesine öncülük eden ve bugün katkılarını esirgemeyen tüm üye ve destekçilerimize teşekkür ediyor, ebediyete intikal eden büyüklerimizi rahmetle yad ediyoruz.

bottom of page