top of page

Mikrocerrahi nedir?

Rekonstrüktif mikrocerrahi, vücudumuzdaki küçük yapılar üzerinde hassas ameliyatların yapılabilmesi için özelleşmiş ameliyat mikroskopları ve çok küçük özel aletlerin kullanıldığı bir cerrahi alandır. Çıplak gözle görülenden elli kat daha büyük büyütme altında...

Mikrocerrahi nedir?

MİKROCERRAHİ nedir?

Rekonstrüktif mikrocerrahi, vücudumuzdaki küçük yapılar üzerinde hassas ameliyatların yapılabilmesi için özelleşmiş ameliyat mikroskopları ve çok küçük özel aletlerin kullanıldığı bir cerrahi alandır. Çıplak gözle görülenden elli kat daha büyük büyütme altında, saç kadar ince dikişlerin kullanıldığı bir cerrahi alan olan mikrocerrahide cerrahlar, çapları 1 mm’den küçük olan kesik damar ve sinirleri onarabilmektedir.

Damar devamlılığının ve damarda kan akışının yeniden sağlanması ve yaralanmış damarlar ile sinirlerin onarılması, kanser ve doğumsal farklılıklardan kaynaklanan şekil ve işlev bozukluklarının düzeltilmesinde çok büyük bir öneme sahiptir. 1960’ların başında teknoloji ve cerrahi teknikteki ilerlemeler cerrahlara kopmuş parmakları ve uzuvları yeniden yerine takma Replantasyon imkanı sağlamıştır.
 

Bu yenilikler sayesinde ayaktan ele parmak nakilleri yapılmaya başlanılmış, mikrocerrahi teknik kullanılarak kopmuş olan bir parmağın yerine ayak parmağının transfer edilmesi, yaralanmış ellerin cerrahi rehabilitasyonunda büyük bir çığır açmıştır.

1970’lerin başında serbest doku nakilleri başlamış, böylece cerrahlar kas, deri, kemik ve bağırsak fazlası olan bölgelerden aldıkları organları mikrovasküler teknikleri kullanarak açık yaralara ve doku eksiği olan bölgelere nakletmişlerdir. Serbest doku nakilleri, diğer adıyla serbest flepler rekonstrüktif cerrahlar için ekstremite ve diğer organ kanserlerinin tedavisinde çok büyük imkanlar sağlamıştır.

Yaralı sinirin mikrocerrahi tedavisinde önemli adımlar atılmıştır. Bir zamanlar, ümitsiz olgular olarak görülen periferik sinir yaralanmaları şimdi hareket ve duyu geri kazanımının da mümkün olduğu yaralanmalar duruna gelmiştir. Kesik sinirlerin bozulmuş olan bütünlüğü ameliyat mikroskobu yardımıyla büyük bir hassasiyetle onarılabilmekte, hasarlanmış veya kaybedilmiş sinir parçaları, greft adı verilen sinir parçaları ile onarılabilmekte, böylece yüz felci veya doğum felci olan hastalar tedavi edilebilmektedir. Sinir onarımındaki teknik gelişmeler ile işlev gören kaslar başka bölgelere nakledilebilir, felçli yüzler ve uzuvlar tekrar canlılık kazanabilirler.

Sinir Transferleri ile dalı olan veya bölünebilen sinirler, hasarlanmış sinirlere ağızlaştırılabilir, böylece kaybedilmiş olan hareket ve duyu yeniden kazanılabilir.
 

Rekonstrüktif mikrocerrahi son on yılda acil el cerrahisi, kol nakli ve yüz nakli konularında büyük ilerlemelere şahit olmuş, bu yeni teknikler ile çok ağır hasarlı hastaların klasik yöntemlerle çözülemeyen sorunları çözülebilir duruma gelmiştir.


www.acelemder.org    

Replantasyon / Revaskülarizasyon nedir?

Vücuttan tamamen ayrılarak kopmuş uzuv ya da parçalarının tekrar yerine konarak başta dolaşımı olmak üzere duyu ve diğer fonksiyonlarının sağlanmasına replantasyon adı verilir. Tam ampute olmuş veya vücuttan tam olarak ayrılmamış, kısmen de olsa hala bağlı bulunan ancak kan dolaşımı olmayan bölümlerin sadece dolaşımının tekrar sağlanmasına genellikle revaskülarizasyon adı verilir.

Fonksiyonel ve duyu kazanımları olmaksızın sadece revaskülarizasyon ile dolaşımın sağlanması başarılı bir replantasyon sayılamaz. Günlük yaşamda ve özellikle iş kazalarında  el ve parmakların tam olarak koparak yaralanması yani amputasyon olgularına sık rastlanmaktadır.


Ampute olmuş parçanın dolaşımı olmadığından rengi beyazdır. Tam ampute olmamış ancak dolaşımı olmayan parçaların da rengi beyazdır. Ezilerek kopmuş yapıların dolaşımı olmadığında hasar derecesini tespit etmek zor olduğundan bu parçaların gerekirse büyütme altında detaylı muayene ve eksplorasyonları gerekebilir. Böylece kopma ayrılma hattının ötesinde olan diğer ilave yaralanmalar tespit edilebilir.


Vücuttan kopan her parçanın yerine replante edilmesi her zaman mümkün değildir. Ayrıca replante edilebilecek gibi olsa da her ampute parçanın yerine replante edilmesi de zorunlu değildir. Her olguda “amputasyon mu, yoksa replantasyon mu o hasta için daha iyi bir seçenektir?” sorusu hastayı bir bütün olarak değerlendiren cerrah tarafından cevaplandırılmalıdır. Etkilenen ekstremite parçasının özellikleri, hastanın yaralanma şekli, hastanın genel durumu, yaşı ve mesleği de bu cevabı verirken göz önüne alınacak faktörlerdir.


Hastanın genel sağlık durumu, bu yaralanmada ekstremite dışındaki diğer etkilenen sistemleri replantasyon öncesi dikkate alınır. Bu sistemik ve genel faktörlerin yanı sıra replantasyon ve revaskülarizasyon için ekstremite ve yaralanma bölgesine ait faktörler vardır. Bunlar genellikle: yaralanmanın şekli, seviyesi, aynı bölgedeki ilave yaralanmalardır.

Replantasyonlar ile ilgili detaylı pdf belgesine ulaşma için tıklayınız REPLANTASYONLAR

bottom of page