Uluslararası İş Kazaları ve Uzuv Kopmaları Kongresi

İstanbul

Vakfımızın organize ettiği I.Uluslararası iş kazaları, el yaralanmaları ve uzuv kopmaları kongresi 26 -27 Nisan 2019 tarihinde istanbul Swiss Hotel’de gerçekleştirildi. Yurtiçi ve yurt dışından konusunda uzman mikrocerrahların konuşmacı olarak davet edildiği kongreye yüksek seviyede katılım oldu.

Etkinlikten Fotoğraflar

TİSK Logo.png

Copyright 2019 All Rights Reserved

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı

Designed & Development by DigitalFabrika

Logo.png