Av. Başar AY

Başkan Yardımcısı

1965 yılında Amasya’da doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra avukatlık stajı yaparak İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olarak çalışma hayatına atıldı. 1991 yılında Hukuk Müşaviri olarak Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nda göreve başlayan Sayın Ay, aynı kuruluşta 2005 yılında Genel Sekreter Yardımcılığı’na, 2007 yılında ise Genel Sekreter’liğe atandı. Halen Sendika’nın Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir.

 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeliği, Sendikalar Kanunu, İş Kanunu ve Grev Lokavt konularında çalışmalar yapan, Mevzuat Komisyonu üyeliği, İş-Kur da İşveren delege ve temsilciliği görevlerini ifa eden Sayın Ay, Tekstil sanayinin gelişmesi için ‘Üniversite – Sanayi İşbirliği’ çerçevesinde kurulan Türk Tekstil Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, iş kazalarının azaltılması ve tedavisi amacıyla kurulan TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Uluslararası Tekstil Üreticileri Federasyonu (ITMF), Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO), Türk İşveren Delegasyonu’nda müşahit üyelik görevlerini de yürütmektedir.

 

Ekonomi ve çalışma hayatına yönelik ulusal ve uluslararası birçok seminer ve konferansların düzenlemesine ön ayak olan, Ekonomi Bakanlığı’nca yürütülen sanayi strateji belgesinin hazırlanması çalışmalarına katılan yine aynı şekilde Türkiye’de Milli Gelir Hesaplaması, Gümrük Birliği’nin Türk Tekstil Sanayiine Etkileri gibi birçok araştırmaya katkı sağlayan Sayın Ay, 5.000’e yakın baskı yapan ve 25 yıldır sektörel yayın hayatında faaliyette bulunan “Tekstil İşveren Dergisi”nin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü de yürütmektedir. Tekstil sektöründe meslek standartlarının belirlenmesi amacıyla kurulan sınav belgelendirme merkezi yönetiminde de görev almaktadır. Dışişleri Bakanlığı himayesinde kurulan ORSAM’ın (Ortadoğu Stratejik Araştırma Merkezi) danışma kurulu üyeliği bulunan ve ayrıca Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesi olan Ay, evli ve bir çocuk babasıdır.