top of page

Vakfımıza ismini veren Rekonstrüktif Mikrocerrahi uygulamalar, Türkiye’de Dr. Ayan Gülgönen tarafından 1978 yılında başlatılmıştır. Bu alandaki ilk Özel Branş Merkezi ise 1979 yılında, Dr. Oya Bayrı ve Dr. Türker Özkan’ın birlikte oluşturduğu çekirdek cerrahi ekip tarafından İstanbul Pastör Fransız Hastanesi’nde hizmet vermeye başlamıştır.
 

Bu Özel Branş Merkezi, sadece Mikrocerrahi uygulamaların yapıldığı bir merkez olmanın ötesine geçerek, çeşitli uzmanlık alanlarından bir çok cerrahın Mikrocerrahi/El Cerrahisi yandal ihtisas eğitiminde bir “okul” olma niteliğini uzun yıllar boyu üstlenmiştir.
 

Ancak Mikrocerrahi kullanılarak yapılabilecek birçok ameliyat, uluslararası tıp camiasındaki uygulamalarla eş zamanlı olarak, bu merkezde ‘rutin girişimler’ olarak yapılmaya başlanmıştır. Gerçekleştirilen bu olguların somut, sansasyonel ve popüler özellikleri kamuoyunda da geniş ilgi uyandırmıştır. 

Mikrocerrahi gelişmeler ve sonuçlarının sağladığı popülarite, Dr. Ayan Gülgönen’in komşusu olması nedeniyle yakından takip eden duyarlı iş adamı merhum Turgut lşık’ın dikkatini çekmiştir. Turgut Işık, “İş kazası ve trafik kazasıyla oluşan 5000’den fazla vaka var ve bunların hepsi sakat kalıyor. Bu insanlar hem sakat kalmasınlar hem de ekonomiye kazandırılsınlar.

Bu iş kazaları bizim fabrikalarımızda oluyor” diyerek, bu konuyu önemseyen ve sahiplenen ilk işveren olmuştur.


Merhum Turgut Işık konuyu, zamanın TİSK Başkanı Sn. Halit Narin ile paylaşmıştır. Sn. Halit Narin ve Sn. Turgut Işık, Mikrocerrahi uygulamaların desteklenmesi ve işçilerin bu imkânlardan yararlanabilmesi adına neler ortaya konabileceği üzerinde çalışmışlardır. Bu çalışmanın sonucu olarak, TİSK’in ve işveren sendikalarının üyesi olduğu bir Vakfın hayata getirilmesi fikri ortaya çıkmıştır.

 

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, 12 Temmuz 1985 tarihinde İlk Mütevelli Heyet Başkanı merhum Nejat Eczacıbaşı, İlk Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayan Gülgönen ve İlk Yürütme Kurulu Başkanı da merhum Turgut Işık olmak üzere, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Konfederasyona üye İşveren Sendikaları ve Türk İş camiasının önde gelen şirketleri ve iş insanları tarafından kuruldu. 

Vakfımız tarafından, 1988 yılında  Sarıyer, İstinye Mahallesi, Şişli Büyükdere Caddesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından devredilen  toplam 38.000m2 arazi üzerinde, 1993 yılında Mütevelli Heyet Üyesi İşveren Sendikaları, Üye İş insanları ve Üye işverenlerin bağışları ile  Mikrocerrahi İhtisas hastanesinin yapımına başlandı.

Ancak hastane inşaatının uzaması sebebiyle, Vakıf tarafından alternatif işletme modelleri arayışına geçildi. Sonuç olarak, arazi yap-işlet-devret modeli ile 2001 yılında Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş ‘ye 19 yıllığına kiralandı. Bugün Mülkiyeti Vakfımıza ait olan, Maslak Acıbadem Hastanesi Toplam 106.000m2 kapalı alan üzerinde hizmet vermektedir.

Vakıf, iş kazalarını önlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmayı, kazazede ve ailelerine destek olmayı, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü işletmelerde yerleştirmeyi, mikrocerrahi başta olmak üzere tıp alanında Türkiye’de gerçekleştirebilecek  bilimsel araştırmalarla, uygulama ve eğitim çalışmalarını yapmayı ve desteklemeyi ana amacı saymaktadır.

Tanıtım Filmimiz

Fotoğraflar

bottom of page