Vakfımızın Faaliyetleri 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfımız, kurulduğu 1985 yılından itibaren iş kazalarını önlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmayı, kazazede ve ailelerine destek olmayı, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü̈ işletmelerde yerleştirmeyi, mikrocerrahi başta olmak üzere tıp alanında Türkiye’de gerçekleştirebilecek bilimsel araştırmalarla, uygulama ve eğitim çalışmalarını yapmayı ve desteklemeyi ana amacı saymıştır.

  • İş Sağlığı ve Güvenliği 

    Faaliyetlerimiz

  • Tıbbi Cihaz

    Bağışlarımız

  • Tıbbi 

    Eğitimler

  • Sosyal Yardım

TİSK Logo.png

Copyright 2019 All Rights Reserved

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı

Designed & Development by DigitalFabrika

Logo.png