top of page

Tibbi Eğitimler

Vakfımız, genç cerrahların “Temel Mikrocerrahi Laboratuvar Eğitimine” yurt içi ve yurt dışı olanaklar sağlamakta, yurt içinde bu konuda eğitim veren tüm kuruluşlar ile işbirliği yapmakta, yurtdışında düzenlenen seçilmiş ileri mikrocerrahi eğitim kursları için maddi destek vermeye devam etmektedir

Bugüne kadar 105 doktorun mikrocerrahi eğitimine (kongre/kurs kayıt ücretlerinin ödenmesi, proje giderlerinin ödenmesi, eğitim malzeme desteği vs.) katkıda bulunan Vakfımız ayrıca, mikrocerrahi ile el cerrahisi eğitim ve uygulamalarına yönelik uluslararası bilgilerin yer aldığı Microsurgery, The Journal of Hand Surgery ve Hand Online dergilerine online abonelik gerçekleştirerek, doktorların erişimine sunmuştur.

bottom of page