top of page

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Faaliyetleri

Rekonstrüktif Mikrocerrahi Uygulamaları ile iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak TİSK ve üyesi İşveren Sendikalarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği ile ilkyardım konularında ulusal veya uluslararası seminer, toplantı, konferans ve eğitimler vb. faaliyetler düzenleyebilir veya bunlara katılabilir ve destekleyebilir.

Vakfımız; iş kazalarının kaynağında önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği konusunun bir zorunluluk değil, bir kültür olarak benimsenmesini özendirici ve tutundurucu çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen çeşitli eğitim ve etkinlikler yoluyla, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin gerekliliği vurgulanmakta ve çalışanların işyerindeki sorumluluklarının farkına varmaları sağlanmaktadır.

Ayrıca uzman eğitimciler tarafından, sağlık profesyonelleri ile ilkyardımcı personele yönelik, gerçekleştirilen interaktif eğitimler ve forumlar aracılığıyla, olası iş kazalarında tercih edilecek güncel müdahale algoritmaları, yaklaşımlar ve saha tecrübelerinin aktarılması yoluyla iyi uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanmaktadır.

bottom of page