top of page

Forum Tiyatro

TİSK MCV DESTEĞİNDE - TİSK ÜYESİ İŞYERLERİ İSG SÜREÇLERİ FORUM TİYATRO UYGULAMASI

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” en etkili biçimde ele alınan konuların başında yer almaktadır.

Bu çalışmada, çalışanlarda “İş Güvenliği” yaklaşımı konusunda “Paradigma Değişikliği” yaratabilmek ve böylece “Davranış ve Alışkanlık Değişikliği”ni gerçekleştirebilmek hedeflenmektedir. Bu amaçla tasarlanan “Forum Tiyatro yöntemi ile İş Güvenliği Eğitimleri”, standart sınıfi çi teknik eğitimlere ilaveten tamamlayıcı ve pekiştirici proje adımları olarak planlanmaktadır.

 

Bu sayede çalışanların konuya daha fazla hassasiyet göstermeleri ve iş kazası risklerini minimuma indirmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçla TİSK üyesi işyerlerinde İSG süreçlerinin senaryolaştırılması ve  80 - 100 kişilik çalışan gruplarının dahil olabileceği yaklaşık 1,5 saat süreli forum tiyatro uygulamaları kurgulanmaktadır.

 

 • İlk etapta iş kazası ve emniyet tedbirleri ile koruyucu malzeme alışkanlığı konularına odaklanan senaryolar tarafımızdan geliştirilmektedir. Bu noktada kuruma özgü ilginç vaka örnekleri ve kurumsal kültüre ait bilgiler senaryoları zenginleştirmekte, kurgulamanın etkili yapılmasını sağlamaktadır. Tiplemelerde ve ilişkilerde kullandığımız mizahi unsurlar ile katılımcıların kendilerini rahatlıkla özdeşleştirebilecekleri bir çalışma ortamı sahnede yaratılmaktadır.
   

 • Bu senaryoların giriş bölümü, Akademika oyuncu kadrosu tarafından sahneye konulmaktadır. Ön oyunun sergilenmesini takiben moderatör sahneye çıkmaktadır. Zor olayı çözebilmek veya İSG süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda nelerin yapılabileceğini izleyiciye sormaktadır.
   

 • Fikri olan izleyici sahneye davet edilir ve sahne alan katılımcı, kendi insiyatifi doğrultusunda olayı yönlendirme gayreti içerisinde olmaktadır. Bu aşamada oyuncularımız rezistansı artırarak sorunun çözümüne fırsat vermemeye çalışmaktadır.


 

 • Bu karşıtlık, farklı izleyicilerin farklı yaklaşımlarla sorunu çözmeye çalışması ve bu amaçla sahneye çıkması ve koşulların kendisine karşı olduğu bir ortamda kendi fikirlerini oynaması ile sürmektedir.


 

 • Sonuç itibariyle,
   

  • İSG kurallarının “samimi” biçimde hatırlatılması

  • Özel yaşama dair sorunların işyerine taşınma(ma)sı

  • İSG kavramının içselleştirilmesi

  • Koruyucu malzeme kullanma(ma) alışkanlığı

  • İhmallerin ve bir anlık dalgınlıkların bedeli

  • İş güvenliği iletişimi – Takım çalışması

  • İSG kavramlarındaki algı kültürünün ve davranışının değiştirilebilmesi amaçlanmaktadır.

2019 yılı sonuna kadar TİSK’e bağlı İşveren Sendikalarımıza üye işyerlerinden toplam 120 gösteriye 14.000 çalışanımız katılım sağladı.

Forum Tiyatro Etkinliklerinden Görüntüler

bottom of page