top of page

Eğitime Destek

Vakıf Mikrocerrahi ve Rekonstrüktif cerrahi konusunda ameliyat ve bakım ile protez gereken hastalara gerekli tedaviyi sağlar.

İşyerlerinde mikrocerrahi müdahalesi gerektiren iş kazasına uğrayan çalışanların başarılı çocuklarına tahsil yardımı sağlar. İş kazası sonucunda hayatını kaybeden çalışanların ailelerine “post-travma” desteği sağlar.

bottom of page