Baskan.jpg

Erhan Polat

Üye

1958 yılında Şiran-Gümüşhane’de doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden 1983’te mezun oldu.

Mezuniyetini takiben askerlik görevini yaptı.01.09.1986 tarihinde Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS)’nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

Sırasıyla Uzmanlık, İktisat Müşavirliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini ifa etti. 7 ve 8. Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması Komisyonlarında görev yaptı. Yurt içi ve yurt dışı bir çok toplantı, seminer ve genel kurullarda temsilci olarak görev aldı.

Halen Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.