Dr. M. Mücahit Atmanoğlu

Üye

- 1931 yılında Diyarbakır'da doğdu.

 

- İlk-orta-lise tahsilini babasının memur oluşu nedeniyle yurdun değişik bölgelerinde okudu.

 

- 1955 yılında istanbul Üniversitesi Tip Fakültesini bitirdi.

 

- Askerlik  görevinden  sonra  Genel  Cerrahi  dalında ihtisasa  başladı ve  1963 yılında Genel Cerrahi uzmanı oldu.

 

- 1963-1980 yılları arasında Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri olarak çalıştı.

 

- S.S.K İstanbul Eğitim Hastanesi’nde Genel Cerrahi Klinik Şefi oldu.

 

- 1974  yılında aynı  hastaneye  Baştabip  olarak  atandı.  1996 yılında Emekli  olana  kadar Batabip görevi ile birlikte Genel Cerrahi Klinik Şefliğini beraber yürüttü.

 

- 1978-1991 yılları arasında sürekli 13 yıl ve 1998-2000 yıllarında Sağlık Bakanlğı  Yüksek Sağlık Şura Üyeliğinde bulundu.

 

- 1981-1991  yıllan arasında Baştabiplik ve Klinik  Şefliği görevi ile beraber  Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Bölge Sağlık Müdürü olarak görevini sürdürdü.

 

- Beş yıllık Sağlık Plan Çalışmalarının hazırlanmasında D.P.T.’de çalıştı.

 

- 1996 yılında yaş haddi nedeni ile emekli oldu.

 

- 1996 y1ılından beri Florence Nightingale Hastaneleri Tibbi  Genel Koordinatörü ve İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Bahekim ve Tibbi Direktörü olarak görev yapmaktadır.

 

- T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi kuruluşuna kadar, Kadir Has Üniversitesii Mütevelli Heyeti üyesi olarak çalışmıştır.

 

- T.C.  İstanbul   Bilim   Üniversitesi   Kuruluşunu organize   etmiş   ve  halen   bu   Ünivrsitenin Mütevelli Heyeti Bakan vekili olarak görev yapmaktadır.

 

- T.C. Kültür Üniversitesi Türk Böbrek Vakfı, Türkiye Şehitleri Koruma Vakfı Mütevelli Üyesi ve Türkiye İş Verenler Sendikası Konfederasyonu Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfi Yönetim Kurulu üyesidir.

 

- Evli, eşi Prof.Dr.Nuran ATMANOĞLU Deri ve Zührevi hastalıklar uzmanıdır.