top of page

Dr. M. Mücahit Atmanoğlu

Üye

1931 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlk-orta-lise tahsilini babasının memur oluşu nedeniyle yurdun değişik bölgelerinde okudu. 1955 yılında istanbul Üniversitesi Tip Fakültesini bitirdi. Askerlik  görevinden  sonra  Genel  Cerrahi  dalında ihtisasa  başladı ve  1963 yılında Genel Cerrahi uzmanı oldu. 1963-1980 yılları arasında Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri olarak çalıştı. S.S.K İstanbul Eğitim Hastanesi’nde Genel Cerrahi Klinik Şefi oldu. 1974  yılında aynı  hastaneye  Baştabip  olarak  atandı.  1996 yılında Emekli  olana  kadar Batabip görevi ile birlikte Genel Cerrahi Klinik Şefliğini beraber yürüttü. 1978-1991 yılları arasında sürekli 13 yıl ve 1998-2000 yıllarında Sağlık Bakanlğı  Yüksek Sağlık Şura Üyeliğinde bulundu. 1981-1991  yıllan arasında Baştabiplik ve Klinik  Şefliği görevi ile beraber  Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Bölge Sağlık Müdürü olarak görevini sürdürdü. Beş yıllık Sağlık Plan Çalışmalarının hazırlanmasında D.P.T.’de çalıştı. 1996 yılında yaş haddi nedeni ile emekli oldu. 1996 y1ılından beri Florence Nightingale Hastaneleri Tibbi  Genel Koordinatörü ve İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Bahekim ve Tibbi Direktörü olarak görev yapmaktadır. T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi kuruluşuna kadar, Kadir Has Üniversitesii Mütevelli Heyeti üyesi olarak çalışmıştır. T.C.  İstanbul   Bilim   Üniversitesi   Kuruluşunu organize   etmiş   ve  halen   bu   Ünivrsitenin Mütevelli Heyeti Bakan vekili olarak görev yapmaktadır. T.C. Kültür Üniversitesi Türk Böbrek Vakfı, Türkiye Şehitleri Koruma Vakfı Mütevelli Üyesi ve Türkiye İş Verenler Sendikası Konfederasyonu Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfi Yönetim Kurulu üyesidir. Evli, eşi Prof.Dr.Nuran Atmanoğlu Deri ve Zührevi hastalıklar uzmanıdır.

bottom of page