top of page

Dr. H.Serdar Şardan

Üye

1977 yılında Ankara’da doğmuş ilk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden 1999 yılında mezun olmuştur.


Askerlik görevini ifa ettikten sonra, 2002 yılı Ocak ayında Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nda Araştırma, Eğitim ve Dış İlişkiler Uzmanı olarak göreve başlamıştır. 2004 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Yeni Oluşumlar; Risk Değerlendirmesi ve OHSAS 18001” isimli teziyle yüksek lisans programını tamamlamıştır. 2012 yılı Ocak ayında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Çimento Sanayi’nde Ücret Yönetimi; Karşılaştırmalı Bir Analiz” isimli tezi ile Bilim Doktoru unvanını almıştır. Yüksek lisans ve doktora tezleri kitap olarak basılan ŞARDAN’ın ayrıca, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Levent AKIN ile birlikte kaleme aldıkları “Çimento Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği” isimli bir kitabı daha bulunmaktadır.

Avrupa Çimento Birliği’nin (CEMBUREAU) çeşitli çalışma gruplarında Türkiye Temsilcisi, çeşitli projelerinde Ulusal Koordinatörlük görevlerini ifa eden ŞARDAN, başta Japon İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (JICA) ve ILO Eğitim Merkezi’nin düzenlediği eğitim programları olmak üzere, çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri ile ilgili birçok eğitim programı, seminer ve konferansa katılmıştır.

 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) konferanslarına Türk işveren temsilcileri arasında iştirak eden Dr. H. Serdar ŞARDAN, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işveren temsilcisi olarak yer almakta; Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Genel Sekreterliği veTİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

bottom of page